Trang đang được hoàn thiện mong mọi người thông cảm!
Kinh Khí Cầu

Khinh Khí Cầu - Thảm họa Foreboding

Map sẽ xuất hiện vào ngày 9.1.2022 cho toàn bộ người chơi tham gia. Dưới đây là hình ảnh hướng dẫn cũng như lưu ý dành cho các bạn. Hình ảnh hướng d…
© LucciSan. All rights reserved. Distributed by Lucci