RPGM

Error: EPERM: operation not permitted

Error: EPERM: operation not permitted... còn được gọi tắt là lỗi EPERM. Lỗi này xuất hiện khi người dùng không có quyền sở hữu muốn chỉnh sửa bất hợp pháp game trên RPG Maker như …

Sầu

Cách chuyển đổi đuôi .SL sang .txt

Đôi khi chỉnh sửa một game RPGM từ một nhà phát triển có tiếng, các bạn sẽ gặp khó khi bị mã hóa bằng file.sl. Bài viết này đơn giản để tôi lưu lại và chia sẻ cho người đọc cách c…

Lucci

Lỗi Kadokawa\rpgmv\nwjs-win-test\

Lỗi Kadokawa\rpgmv\nwjs-win-test\ thường sẽ xuất hiện nếu nhà phát triển game RPGM triển khai game trên các thiết bị khác ngoài PC. Tìm nguyên nhân Theo KINH NGHIỆM cá nhân của mì…

Lucci
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới