Trang đang được hoàn thiện mong mọi người thông cảm!
RPGM

Error: EPERM: operation not permitted

Error: EPERM: operation not permitted... còn được gọi tắt là lỗi EPERM. Lỗi này xuất hiện khi người dùng không có quyền sở hữu muốn chỉnh sửa bất hợp…

Lỗi RPGMV - 'GetImageData' on 'CanvasRenderingContext2d' Value is not of type 'long'

Dù tên lỗi là "Nhận Dữ Liệu Hình Ảnh" nhưng thực chất hầu như các vấn đề xảy ra đều không liên quan đến hình ảnh. Lỗi này sẽ đươc xử lý dễ …

Đánh Giá Bàn Phím Cơ Corsair K65 Mini

Corsair là một thương hiệu bàn phím cơ nổi tiếng  chủ yếu phục vụ nhu cầu chơi game, hệ thống Led RGB đẹp và tùy chỉnh đa dạng về hiệu ứng, màu sắc. …

Cách sửa lỗi màn hình đen của RPG MZ khi chạy game trên Android

Hiện tượng:   Khi mở app ở màn có icon loading, nếu không ấn nhanh vào phần bên trái màn hình thì khi loading xong, game sẽ đen thui dù nghe thấy nhạ…

Sửa lỗi ReferenceError - require is not defined

Sửa lỗi ReferenceError - require is not defined Bài viết này là kinh nghiệm sửa lỗi ReferenceError - require is not defined trong RPGMV của tôi. Có …

Cách chuyển đổi đuôi .SL sang .txt

Đôi khi chỉnh sửa một game RPGM từ một nhà phát triển có tiếng, các bạn sẽ gặp khó khi bị mã hóa bằng file.sl. Bài viết này đơn giản để tôi lưu lại v…

Lỗi Kadokawa\rpgmv\nwjs-win-test\

Lỗi Kadokawa\rpgmv\nwjs-win-test\ thường sẽ xuất hiện nếu nhà phát triển game RPGM triển khai game trên các thiết bị khác ngoài PC. Tìm nguyên nhân T…

Lỗi Cannot read property 'resolution' of undefined

Nguyên nhân Lỗi Cannot read property 'resolution' of undefined vẫn thường xuyên xuất hiện. Lỗi này thường là kết quả của việc sai độ phân giả…
© LucciSan. All rights reserved. Distributed by Lucci