Renpy

Building Distribution Failed

Sửa lỗi Building Distribution Failed trong renpy. Có hai nguyên nhân gây ra lỗi này: Đặt tên sai Sai hàm Đặt tên sai Lỗi này khá cơ bản, các bạn hãy mở file option.rpy lên rồi tìm…

Lucci
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới