Tips

Error: EPERM: operation not permitted

Error: EPERM: operation not permitted... còn được gọi tắt là lỗi EPERM. Lỗi này xuất hiện khi người dùng không có quyền sở hữu muốn chỉnh sửa bất hợp pháp game trên RPG Maker như …

Sầu

Active windows 11 bản quyền mới nhất

Các bước thực hiện như sau Active windows 11: 1. Download file Activation.Script về rồi giải nén ra, bạn sẽ thấy một file Activation.Script.v1.4 trong thư mục. Hãy mở nó lên nhé! …

Lucci

Building Distribution Failed

Sửa lỗi Building Distribution Failed trong renpy. Có hai nguyên nhân gây ra lỗi này: Đặt tên sai Sai hàm Đặt tên sai Lỗi này khá cơ bản, các bạn hãy mở file option.rpy lên rồi tìm…

Lucci

Cách chuyển đổi đuôi .SL sang .txt

Đôi khi chỉnh sửa một game RPGM từ một nhà phát triển có tiếng, các bạn sẽ gặp khó khi bị mã hóa bằng file.sl. Bài viết này đơn giản để tôi lưu lại và chia sẻ cho người đọc cách c…

Lucci

Lỗi Kadokawa\rpgmv\nwjs-win-test\

Lỗi Kadokawa\rpgmv\nwjs-win-test\ thường sẽ xuất hiện nếu nhà phát triển game RPGM triển khai game trên các thiết bị khác ngoài PC. Tìm nguyên nhân Theo KINH NGHIỆM cá nhân của mì…

Lucci
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới