Trang đang được hoàn thiện mong mọi người thông cảm!
Vương Quốc Bị Xoắn

Update Team tham khảo Boss Nguyền Rủa - Dark Nemora

Update Team tham khảo Boss Nguyền Rủa - Dark Nemora Nguồn: Trần Lập Lưu ý về tướng: + Mortas, Mishka, Hodgkin cần tối thiểu M(đỏ), sign20 thì mới dùn…

Boss Bang - Quái Lửa - AFK Arena

Quái lửa, con boss như tên gọi toàn dùng lửa để hun khói đội hình của bạn và bạn cần có đội hình gì để đối đầu với một con quái vật như vậy. Chúng ta…
© LucciSan. All rights reserved. Distributed by Lucci