Trang đang được hoàn thiện mong mọi người thông cảm!
tướng

Scarlet - Bóng Tối Huyền Bí

Scarlet - Bóng tối huyền bí là vị tướng hệ ánh sáng tiếp theo sẽ ra mắt vào phiên bản 1.81. Bạn không nghe lầm đâu, đây là tướng hệ ánh sáng đó. Scar…
© LucciSan. All rights reserved. Distributed by Lucci